Τρίτη, 2 Μαΐου 2017

Web conference με τον Επικεφαλής και εκπρόσωπο του Γραφείου Ενημέρωσης Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην ΕλλάδαWeb conference/workshop (28/4/2017) με τον κ. Λ. Αντωνακόπουλο, Επικεφαλής και εκπρόσωπο του Γραφείου Ενημέρωσης Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην Ελλάδα (ανθρώπινα δικαιώματα, περιβαλλοντική μετανάστευση, κλιματική αλλαγή).

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου